Uitleg Shear en Cape / Onweer

Uitleg Shear en Cape / Onweer  

Convective available potential energy (CAPE, een Engelstalig acroniem uit te spreken als [/ke?p/]) is een maat voor de hoeveelheid voor convectie (verticale luchtmassaverplaatsing) ter vervoeging staande energie. Deze hangt direct samen met de verticale windsnelheid. Bij een hogere waarde bestaat ook een grotere kans op hevig onweer. Bij (of voor) sterke onweersbuien zijn waarden van meer dan 1000 tot zelfs wel meer dan 5000 J/kg (joule per kilogram) waargenomen.


Wind shear  

Wind shear refers to a change in wind speed or direction with height in the atmosphere.

Wind shear can also refer to a rapid change in winds over a short horizontal distance experienced by aircraft, conditions that can cause a rapid change in lift, and thus the altitude, of the aircraft.

Some amount of wind shear is always present in the atmosphere, but particularly strong wind shear Wind shear is important for the formation of tornadoes and hail.

Larger values of wind shear also exist near fronts, extratropical cyclones, and the jet stream.

Wind shear in an atmospheric layer that is clear, but unstable, can result in clear air turbulence.


2016 Nijmegen