mini ice age is onderweg

hoofdstuk 1  

Nu de zon aan het einde van cyclus 24 is gekomen en cyclus 25 begint zal de activiteit van de zon gaan afnemen.
Dit betekent dat het aantal zonnevlekken afneemt en temp. van de zon ook daalt.
Dit heeft tot gevolg dat de temperatuur op aarde ook zal zakken en dat we in een kleine ijstijd geraken.
Deze periode zal ongeveer van 2020 tot 2070 duren.
Wat hier de gevolgen van zijn is niet te overzien. Maar de geschiedenis leert ons dat er hongersnood, oorlogen en ziektes heersten, elke keer als dit fenomeen voorkwam.
Het is onjuist om te stellen dat de aarde opwarmt. Deze periode is voorbij.
Opwarming door uitstoot van co2 is niet waar. Het co2 gehalte stijgt naarmate de de zeewatertemperatuur stijgt. Want zeewater is de grooste absorber van co2. Warm zeewater kan minder co2 opnemen.
Vaak wordt gesproken dat co2 een (pollutant ) is maar co2 is the gas of life. Hoe meer co2 in de atmosfeer hoe beter de planten groeien .
In de geschiedenis van de aarde is het co2 gehalte vele malen hoger geweest , tot 4000ppm. tegen het huidige 400 ppm.
Slechts 03 procent van de 400 ppm is toe te schrijven aan de bijdrage van de mens.
De stelling dat de mens de veroorzaker is van de opwarming van de aarde is niet juist.


Nasa  

The sun is blank – No sunspots


The sun is blank–no sunspots. Credit: SDO/HMI
“The sun is blank,” says reader Jack Hydrazine. “NASA data shows it to be dimming.”

“As the sun gets successively more blank with each day, due to lack of sunspots, it is also dimming. According to data from NASA’s Spaceweather, so far in 2017, 98 days (28%) of the days observing the sun have been without sunspots.

“Across the entire electromagnetic spectrum, the sun’s output has dropped nearly 0.1% compared to the Solar Maximum of 2012-2014.”

___________________

“Yesterday at Cape Canaveral, SpaceX launched a new sensor to the International Space Station named TSIS-1,” says reader Marcus. Its mission: to measure the dimming of the sun. As the sunspot cycle plunges toward its 11-year minimum, NASA satellites are tracking a decline in total solar irradiance (TSI).

“It appears that total Solar Irradiance is dropping,” says Marcus. “Although it may be a small change, small changes in the Sun’s output seem to have a large effect on this planet.
___________________